Εκπαίδευση Σκύλων & Σκύλοι Βοηθοί


Βιογραφικο

  • Απόφοιτος Ζωικής Παραγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • Πρόγραμμα Erasmus στην Κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου «University of Surrey» της Αγγλίας
  • Μαθητεία 2 ετών στο Εκπαιδευτήριο «Greek dogs center»
  • Μετεκπαίδευση και ειδίκευση στην Μ.Κ.Ο «My Canine Companion Service Dogs for Children with Autism» στο Cork της Ιρλανδίας
  • Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων στην εκπαίδευση σκύλων
  • Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής και συμμετοχή σε προγράμματα για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
  • Εθελοντής στο Σώμα φίλων AMEA «Δράση για το κάτι άλλο»
  • Εθελοντής στο Φιλοζωικό σωματείο «Σείριος»
  • Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας Ο.Φ.Κ.Α.Θ.